Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/2/2016 αρ.8

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

1. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) 107.104,02 € για πληρωμή έργων της Α.Δ.Ε.Τ.Α.Λ.
2) 20.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης.
3) 18.142,74 € (τελευταία δόση 2015) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
4) 1.554,72 € (Κ.Α. 30-6266.001) ‘Υποστήριξη προϊόντων λογισμικών προγραμμάτων δημοσίων έργων’.
5) 867,69 € για δαπάνη επανακυκλοφορίας και ταξινόμησης μηχανημάτων του Δήμου.
6) 1.152,51 € για προμήθεια UPS στον Δήμο μας.
7) 700,00 € για προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες φύλαξης τροφίμων Τ.Ε.Β.Α.
8) Για ‘Επιβλέψεις Αρχαιολογίας’ σε χρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου.
9) «Υδραυλική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αγίας Πελαγίας, Μιξορρούματος, Δαριβιανών, Λαμπινής, Μουρνέ Δ.Ε. Λάμπης» ποσό 7.380,00 €
«Υδραυλική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Κοξαρέ και Παλέ Δ.Ε. Φοίνικα» ποσό 7.380,00 €
«Γεωλογική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αγίας Πελαγίας, Μιξορρούματος, Δαριβιανών, Λαμπινής, Μουρνέ Δ.Ε. Λάμπης» ποσό 1.845,00 €
«Γεωλογική μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμών Κοξαρέ και Παλέ Δ.Ε. Φοίνικα» ποσό 1.845,00 €
«Γεωλογική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Βρύσσες Δ.Ε. Λάμπης» ποσό 3.000,00 €
«Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Βρύσσες Δ.Ε. Λάμπης» ποσό 9.000,00 €

Στις μελέτες αυτές γίνεται και απευθείας ανάθεση

10) 6.000,00 € για προμήθεια εργαλείων (Κ.Α. 25-6673.001)
11) 3.000,00 € για προμήθεια σάκων απορριμμάτων (Κ.Α. 20-6635.001)
12) 5.000,00 € για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Κ.Α. 10-6634)
13) 15.500,00 € για το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων οικονομικής, δημοτολογίου, πρωτοκόλλου, μισθοδοσίας, ταμειακής υπηρεσίας (Κ.Α. 10-6266.002)
14) 15.000,00 € για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Κ.Α. 10-7134.005)
15) 10.000,00 € καθαρισμοί βιολογικών (Κ.Α. 25-6275.003)
16) 300,00 € συντήρηση ασανσέρ δημαρχείου (Κ.Α. 10-6265.003)
17) «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ΔΕ Λάμπης» ποσό 4.305,00 € και «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ΔΕ Φοίνικα» ποσό 4.305,00 (Κ.Α. 30-7413.003 & 30-7413.004)

Στις μελέτες αυτές γίνεται και απευθείας ανάθεση

18) 1.500,00 € προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων γραφείου (Κ.Α. 10-7135.002)
19) 750,00 € ετήσια ασφάλιστρα Hyundai mini bus (Κ.Α. 70-6253.003)
20) 650,00 € ετήσια ασφάλιστρα δύο Hyundai για το Βοήθεια στο Σπίτι (Κ.Α. 70-6253.002)
21) 3.500,00 € ετήσια ασφάλιστρα απορριμματοφόρων (Κ.Α. 20-6253.001)
22) 750,00 € ετήσια ασφάλιστρα σχολικών λεωφορείων (Κ.Α. 70-6253.004)
23) 76.875,00 € δαπάνη ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ (Κ.Α. 20-6262.001)
24) 1.728,00 € μίσθωση εδαφικής έκτασης για την δημιουργία χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 70-6231.001)

2. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής ΔΕΗ για:
1) Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αγίου Ιωάννη ποσού 1.176,29 € (Κ.Α. 20-7325.001)
2) Νέα παροχή στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης ποσού 290,71 € (Κ.Α. 20-7325.001)
3) Νέα παροχή στο πάρκινγκ Σπηλίου ποσού 290,71 € (Κ.Α. 20-7325.001)
4) ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγουσελιανών ποσού 1.252,46 € (Κ.Α. 20-7325.001)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 18:34
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version