Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/03/2016

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Μαρτίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της ‘ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) (Κ.Α. 64-7135.001)’.

2. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) 5.000,00 € ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 25-6264.003)
2) 4.000,00 € ‘ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’ (Κ.Α. 25-6672.002)
3) 17.200,00 € ‘ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (Κ.Α. 10-6266.001)
4) 10.893,04 € ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’ (Κ.Α. 00-6721.001)
5) 5.000,00 € ‘ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 70-6634.001)
6) 6.600,00 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 10-6265.004)
7) 7.000,00 € ‘ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Τ.Κ.’ (Κ.Α. 20-6262.005)
8) 10.000,00 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ’ (Κ.Α. 25-6264.004)
9) 24.600,00 € ‘ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 30-6262.007)
10) 500,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ’ (Κ.Α. 30-6422)

3. Μερική ανάκληση της ΠΑΥ Α/56/8-1-2016 που αφορά την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης αρδευσης αποχέτευσης (διαγ. 2016)
4. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 88/2014 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 18:05
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version