Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/04/2016

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) 171,14 € για την για την προμήθεια υλικών για το αντικεραυνικό σύστημα του Δημοτικού Σχολείου Μελάμπων.
2) 4.000,00 € για την αμοιβή του ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της ΑΔΕΤΑΛ.
3) Της αμοιβής ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο χρήσης έτους 2015.
4) 97,13 € ως επιστροφή σε δημότη.
5) 4.000,00 € ως αμοιβή ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της ΑΔΕΤΑΛ.
6) 3.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 70-6633.001)
7) 4.155,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’ (Κ.Α. 25-6633.001)

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού και ψήφιση πιστώσεων για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2016’
3. Μερική ανάκληση ΠΑΥ Κ.Α. 70-6662.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’ ποσού 35.742,47 €
4. Απευθείας ανάθεση τοπογραφικών μελετών Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ και ψήφιση σχετικής πίστωσης (3.500,00 € Κ.Α. 30-7413.002).

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 14:38
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version