Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/06/2016

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα κάτωθι θέμα τα κρίνονται κατεπείγοντα, διότι από την αναβολή της συζήτησής τους θα θιγούν άμεσα και σοβαρά συμφέροντα του Δήμου και θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του.


1. Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Παραλιακών Τμημάτων Δήμου Αγίου Βασιλείου.
2. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 800,00 € για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ δημοτικών οχημάτων (Κ.Α. 10-6323).

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016 18:02
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version