Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Αυγούστου 2016

Καλείστε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου την 16η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) όπως αντικατέστησε το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006.


 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων


1. Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων β’ τριμήνου 2016, τροποποίηση προϋπολογισμού για επίτευξη ρεαλιστικού προϋπολογισμού και τροποποίηση οικονομικών στόχων (αναμόρφωση Στοχοθεσίας).
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για μίσθωση γεννήτριας στις Καρίνες (2.100,00 € + ΦΠΑ).
3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης Κ.Α. 00-6515 ‘Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών’ κατά 2.500,00 € λόγω χρήσης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών και έγκριση χρησιμοποίησης αυτών.
4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Π.Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 €.
5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Π.Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 €.
6. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1312 κατά 700,00 € και Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 70-6261.002 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’ κατά το ίδιο ποσό (ΣΑΤΑ).
7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης Κ.Α. 10-6615.002 ‘ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’ κατά 1.000,00 €.
8. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης των έργων:
Α. (υπο)έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΑΜΠΙΝΗΣ
Β. (υπο)έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9. Έγκριση και παραλαβή μελετών:
Α. Γεωλογική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Βρύσσες Δ.Ε. Λάμπης.
Β. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Βρύσσες Δ.Ε. Λάμπης.
Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες Δ.Ε. Φοίνικα.

10. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων με την ένδειξη «ΝΕΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ».
11. Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων Τ.Κ. Μελάμπων.
12. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος.
13. Δωρεάν παραχώρηση ορισμένων κυβικών νερού ετησίως, βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου (ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩ6Τ-Θ04).
14. Εξέταση αιτημάτων για διαγραφές χρεών – διορθώσεις λογαριασμών.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 14:34
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version