Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/08/2016 19:00


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Αυγούστου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 24/2016 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για (α) έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων β’ τριμήνου 2016 (β) τροποποίηση προϋπολογισμού για επίτευξη ρεαλιστικού προϋπολογισμού & (γ) τροποποίηση οικονομικών στόχων .
3. Έγκριση Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός).

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων τροποποίησης του προϋπολογισμού:
Α. επαύξηση πίστωσης Κ.Α. 00-6515 ‘Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών’ κατά 2.500,00 € λόγω χρήσης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών.
Β. για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Π.Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 €.
Γ. για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Π.Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 €.
Δ. επαύξηση πίστωσης Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1312 κατά 700,00 € και Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 70-6261.002 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’ κατά το ίδιο ποσό (ΣΑΤΑ).
Ε. επαύξηση πίστωσης Κ.Α. 10-6615.002 ‘ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’ κατά 1.000,00 €.
ΣΤ. πρόβλεψη πίστωσης 2.100,00 € + ΦΠΑ για μίσθωση γεννήτριας στις Καρίνες.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 14:36
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version