Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/08/2016 22:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Αυγούστου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πιστώσεων:

1) 2.500,00 € λόγω χρήσης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών.
2) 3.000,00 € (ποσό ίδιας συμμετοχής) κατόπιν έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Π.Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 €.
3) 1.000,00 € (ποσό ίδιας συμμετοχής) κατόπιν έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Π.Ε. Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 €.
4) 700,00 € (Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 70-6261.002) για ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’.
5) 2.500,00 € (σύνολο Κ.Α. 10-6615.002) ‘ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ’.
6) 2.100,00 € + ΦΠΑ για μίσθωση γεννήτριας στις Καρίνες.
7) 24.600,00 € (Κ.Α. 70-6262.006) ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’.
8) 3.000,00 € (Κ.Α. 00-6495.001) ‘ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
9) 10.000,00 € (Κ.Α. 25-7135.006) ‘ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’.
10) 4.400,00 € (Κ.Α. 25-6277.003) ‘ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
11) 1.736,00 € (Κ.Α. 20-7135.001) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.
12) 1.000,00 € (Κ.Α. 10-7134.002) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ’.
13) 2.000,00 € (Κ.Α. 10-6634) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ’.

2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ προπληρωμής για επέκταση ΦΟΠ Μαριού και Ακουμιανής Γιαλιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 14:37
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version