Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2016 19:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 72 παρ.1.α και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της Τιμής Ζώνης σύμφωνα με την ΠΟΛ 1009/18-1-2016 για την ορθή επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για επαύξηση Κ.Α. δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για επαύξηση του μηδενικού Κ.Α. 25-6633.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’ κατά 6.000,00 €.
5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης για πληρωμή οφειλής προς την Δ.Ο.Υ.
6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για επαύξηση της πίστωσης για την ‘ΑΜΟΙΒΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ κατά 2.000,00 €.
7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6721.001 ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑΚ' κατά 134,76 €.
8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6115.002 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’ κατά 960,00 €.
9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης για φωτοσήμανση κυματοθραύστη στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης.
10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης για την ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (39.000,00 € από ΠΕΡ + 3.000,00 € ίδια συμμετοχή).
12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προμηθειών για το διάστημα έως 31-8-2017.
13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Υπηρεσιών για το διάστημα έως 31-8-2017.
14. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σε θέματα Προμηθειών για το διάστημα έως 31-8-2017.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σε θέματα Υπηρεσιών για το διάστημα έως 31-8-2017.
16. Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ’ για το έτος 2017.
17. Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ’ για το έτος 2017.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 15:05
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version