Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2016 22:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 72 παρ.1.α και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 6.000,00 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’ (Κ.Α. 25-6633.002).
2. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης για πληρωμή οφειλής προς την Δ.Ο.Υ.
3. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 2.000,00 € για την ‘ΑΜΟΙΒΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’.
4. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης Κ.Α. 00-6721.001 ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑΚ'.
5. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 960,00 € εις βάρος του Κ.Α. 10-6115.002 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’.
6. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης για φωτοσήμανση κυματοθραύστη στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης.
7. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης για την ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
8. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 42.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (39.000,00 € από ΠΕΡ + 3.000,00 € ίδια συμμετοχή).
9. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 3.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για ‘ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.
10. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 5.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 25-7135.003 για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ’.
11. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 5.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 25-6275.003 για ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’.
12. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 200,00 € εις βάρος του Κ.Α. 10-6611 για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’.
13. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 158,00 € εις βάρος του Κ.Α. 10-7134.002 για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ’.
14. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 2.400,00 € εις βάρος του Κ.Α. 00-6453.001 για ‘ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΣΕΔΗΚ’.
15. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.800,00 € εις βάρος του Κ.Α. 00-6451.001 για ‘ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ’.
16. Έγκριση λογαριασμών μηνός Σεπτεμβρίου 2016 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
17. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δριμίσκου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 15:05
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version