Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/11/2016 18:30

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 72 παρ.1.α και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για ορθή απεικόνιση Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων Προϋπολογισμού.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή σε αυτόν του 4ου (νέου) υποέργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’.
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης για την προμήθεια γεωδαιτικού GPS.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για για εκτέλεση συμβολαίου σύνδεσης Internet με την COSMOTE.
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Έργων για το διάστημα έως 31-8-2017.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σε θέματα Έργων για το διάστημα έως 31-8-2017.

 

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 33 για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


1. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση του 4ου (νέου) υποέργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’ και καθορισμός των όρων εκτέλεσης αυτού.
2. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 9.052,00 € για την προμήθεια γεωδαιτικού GPS.
3. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση συμβολαίου σύνδεσης Internet με την COSMOTE.
4. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 300,00 € για την προμήθεια προμήθεια και επισκευή μικροφωνικής εγκατάστασης (Κ.Α. 70-7131.001).
5. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή καυστήρων λεβητοστασίου (Κ.Α. 10-6265.001).
6. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.500,00 € για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ (Κ.Α. 10-6672.001).
7. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 2.000,00 € για καθαρισμούς βιολογικών (25-6275.003).
8. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.900,00 € για την ετήσια συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών dimosnet.
9. Έγκριση λογαριασμών μηνός Οκτωβρίου 2016 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
10. Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ‘.
11. Έγκριση Εγγράφων Σύμβασης για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ έτους 2017’.
12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μιξορρούματος.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016 14:08
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version