Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/2016 21:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 72 παρ.1.α και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 20.777,54 € εις βάρος του Κ.Α. 00-6492 ‘ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ’.
2. Ψήφισης – ανάληψης δέσμευσης πίστωσης - 4ης δόσης αποδόσεων σε Σχολικές Επιτροπές.
3. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πιστώσεων που αφορούν στα τέλη κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων.
4. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση της πίστωσης που αφορά στην τακτοποίηση της ΔΕΗ.
5. Έγκριση της δαπάνης και των Εγγράφων Σύμβασης των υποέργων που θα εκτελεστούν κατόπιν χρηματοδοτήσεων.
6. Καταβολή επιδόματος ένδειας σε δικαιούχο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 14:56
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version