Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/12/2016 11:00

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 72 παρ.1.α και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα, διότι από την αναβολή της συζήτησής τους θα θιγούν άμεσα και σοβαρά συμφέροντα του Δήμου σχετικά με την διαδικασία κλεισίματος του οικον. έτους 2016 και την επίσπευση διαδικασιών των διαγωνισμών:

 

1. Έγκριση ανατροπών ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016.
2. Εισήγηση για τροποποίηση του προϋπολογισμού Εσόδων λόγω υπερβάσεων.
3. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και έγκριση προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’.
4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016 15:16
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version