Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιανουαρίου 2017 - 19:00


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού:

1) για τακτοποίηση: (α) χρηματικού υπολοίπου (β) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (γ) Ομάδας ΙΙ Εσόδων και ΚΑΕ 85 ‘Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων’.
2) αφαίρεση από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 των προνοιακών επιδομάτων, λόγω παράτασης χορήγησής τους από τους μητροπολιτικούς δήμους (άρθρο 77 Ν.4445/2016).
3) πρόβλεψη πίστωσης για ‘ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ COSMOTE ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ GPS’.
4) αποδοχής πίστωσης 40.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ’.
5) αποδοχής πίστωσης 60.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την ‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
6) αποδοχής πίστωσης 30.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’.
7) πρόβλεψη πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την ‘ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 12838/14-11-2016 Σύμβασης).

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 15:11
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version