Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20 Ιανουαρίου 2017 - 21:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
2) ‘ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ COSMOTE ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ GPS’.
3) 6.000,00 € για την ‘ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’.
4) ‘ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ’ (Κ.Α. 00-6056.001).
5) 4.500,00 € ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ’ (Κ.Α. 00-6073).
6) 106.800,00 € ‘ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Κ.’ (Κ.Α. 00-6123).
7) 20.000,00 € ‘ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΗ ΚΛΠ’ (Κ.Α. 00-6151).
8) 2.500,00 € ‘ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ’ (Κ.Α. 00-6154).
9) 5.000,00 € ‘ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ’ (Κ.Α. 00-6162.001).
10) 5.000,00 € ‘ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 00-6224.002).
11) 1.500,00 € ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ (Κ.Α. 00-6423.001).
12) 500,00 € ‘ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ’ (Κ.Α. 00-6515).
13) 60.000,00 € ‘ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.Δ.’ (Κ.Α. 00-6526.001).
14) 72.680,00 € ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Α’/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ’ (Κ.Α. 00-6711.001).
15) 26.000,00 € ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ’ (Κ.Α. 00-6712).
16) 14.000,00 € ‘ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΤΑ. ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ’ (Κ.Α. 00-6224.001).
17) 2.500,00 € ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ’ (Κ.Α. 10-6265.002).
18) 20.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ’ (Κ.Α. 10-6612.001).
19) 6.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ’ (Κ.Α. 10-6634.001).
20) 355.886,00 € ‘ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ’ (Κ.Α. 20-6211).

21) 10-6274.001 ‘ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ’
22) 20-6277.001 ‘ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ’
23) 20-6277.005 ‘ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΑΜΠΗΣ’
24) 25-6275.001 ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’
25) 25-6275.002 ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’
26) 25-6275.005 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ’
27) 25-6275.006 ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ’
28) 25-6275.007 ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ’
29) 25-6277.002 ‘ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΛΑΜΠΗΣ’
30) 25-6277.005 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’
31) 25-6277.006 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’
32) 25-6277.008 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’
33) 25-6277.009 ‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ’
34) 25-6277.013 ‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ’
35) 30-6162.002 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΛΑΚΙΑ, ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
36) 45-6262.002 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΛΑΜΠΗΣ’
37) 45-6262.004 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ’
38) 70-6262.011 ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’
39) 70-6262.012 ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

40) Καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου ‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ προϋπολογισμού 115.000,00 € και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
41) Καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’ προϋπολογισμού 55.030,00 € και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.


42) Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού ’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

43) Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού ’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 15:12
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version