Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13 Φεβρουαρίου 2017 - 21:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Ψηφίσεις πιστώσεων:

1) 6.600,00 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ (10-6265.004).
2) ‘ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ’ (10-6266.002).
3) 3.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ’ (10-6654.001).
4) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’ (10-7134.005).
5) 2.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ’ (10-7135.002)
6) 22.000,00 € ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε.Η.’ (20-6262.003).
7) 5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (20-6662.001).
8) 5.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (20-6662.002).
9) 19.495,76 € ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.)’ (64-7135.001).
10) 4.000,00 € ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ’ (30-7135.001).
11) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ’ (70-6699.005).
12) 1.170,36 € ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ’ (30-6266.001).
13) 3.724,24 € ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ’ (70-6261.002).
14) 10.000,00 € ‘ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’ (70-6273.001).
15) Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών σύναψης σύμβασης για τον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
16) 10.000,00 € για την προσφορά συσσιτίων.
17) 5.000,00 € για την αμοιβή ψυχολόγων.
18) Εκτέλεσης Προγραμματικών Συμβάσεων.

2. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά δικαστικής απόφασης (βλ. συνημμένο).

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2017 16:04
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version