Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3 Μαρτίου 2017 - 13:00

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων, συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Μαρτίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης του Προϋπολογισμού δ’ τριμήνου 2016.
2. Ψηφίσεις πιστώσεων για ασφάλιστρα δημοτικών οχημάτων.
3. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά βιολογικών.
4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 15:26
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version