Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13 Μαρτίου 2017 - 20:00

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 13 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):

 Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων


1. Αποδοχή επιχορήγησης 500.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών για την εκτέλεση του έργου ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ’, προϋπολογισμού μελέτης 800.000,00 €.

2. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση το περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» στη δράση 5.b.2. «Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Αναβάθμιση αποχετευτικού δικτύου για την διευθέτηση των ομβρίων και των πηγαίων υδάτων που προκαλούν την αστάθεια του επιχώματος της πλατείας στην Τ.Κ. Μελάμπων»
Προϋπολογισμός: 620.000,00 €

3. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση το περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» στη δράση 5.b.2. «Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα για την διευθέτηση των ομβρίων που προκαλούν κατολισθητικά φαινόμενα στον οικισμό Βρύσσες της Τ.Κ. Ακουμίων»
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

4. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση το περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» στη δράση 5.b.2. «Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα για την διευθέτηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που προκαλούν αστάθεια και κατολίσθηση στον οικισμό της Λαμπινής»
Προϋπολογισμός: 250.000,00 €.

5. Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», έγκριση της νέας τροποποιημένης μελέτης και επακαθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

6. Έγκριση Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2016.

7. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2016.

8. Έγκριση δαπάνης 1.050,00 € για ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

9. Έγκριση επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σακτουρίων ποσού 500,00 € (Κ.Α. 00-6736.001).

10. Έγκριση προαιρετικής επιχορήγησης στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπηλίου ποσού 30.000,00 € (Κ.Α. 00-6738.002).

11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου για λειτουργία ΑΤΜ της Εθνικής Τραπέζης στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης.

12. Προεγκρίσεις άδειας λειτουργίας καταστημάτων.

13. Καθορισμός του κέντρου της ζώνης των 800μ. για τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας της Τ.Κ. Μιξορρούματος.
14. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

15. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Αντικατάσταση εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Τ.Κ. Ακουμίων», με προϋπολογισμό 73.160,00 €

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 15:25
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version