Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13 Μαρτίου 2017 - 21:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Μαρτίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):


1. Καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ’.
2. Καθορισμός των όρων εκτέλεσης της προμήθειας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΥΜΙΩΝ»
3. Επανακαθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου ‘ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ’, λόγω ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
4. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 2.000,00 € για ‘ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (Κ.Α. 70-6634.001).
5. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 1.000,00 € για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’ (Κ.Α. 20-6635.001).
6. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 210,00 € για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’ (Κ.Α. 20-7135.001).
7. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 12.446,84 € για ‘ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κ.Α. 20-6277.001).
8. Ψήφιση – ανάληψη – δέσμευση πίστωσης 3.100,00 € (2.500,00 € + ΦΠΑ) για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ’ (Κ.Α. 25-6673.001).
9. Έγκριση Λογαριασμών Ταμειακής Υπηρεσίας μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου έτους 2016.
10. Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μύρθιου, για εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) Τράπεζας.
11. Έγκριση Πρακτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δριμίσκου.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 15:27
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version