Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 4 Απριλίου 2017 - 20:30

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 04 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010):


 Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων.


1. Έγκριση της σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών: Τεχνικού Ασφαλείας και Επίβλεψης Σχεδίων Πόλεως Δήμου Αγίου Βασιλείου.
2. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’.
3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη κράτησης 0,06% για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 3.000,00 €.
4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για σύναψη σύμβασης παροχής νερού με τον ΤΟΕΒ.
5. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.
6. Ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 11 Ν.4264/2014.
7. Ανασυγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
8. Ορισμός Κέντρου οικισμού Αγίας Πελαγίας.
9. Προέγκριση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων.
10. Επικαιροποίηση αποφάσεων επιστροφών χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
11. Έγκριση Αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 17:00
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version