Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7 Απριλίου 2017 - 12:00

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 07 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 και παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) όπως αντικατέστησε το άρθρο 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006. Το κάτωθι θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι από την αναβολή της συζήτησής του θα θιγούν άμεσα και σοβαρά συμφέροντα του Δήμου σχετικά με την διαδικασία επισκευών και προμήθειας ανταλλακτικών των δημοτικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου :


 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων


1. Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’, και απευθείας ανάθεση αυτής .

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 16:15
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version