Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16 Αυγούστου 2021 - 11:00

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 15:20 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 16 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον, διότι ισχύουν προθεσμίες λήψης της σχετικής απόφασης και κατόπιν μία σειρά άλλων διαδικασιών:


1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 3352/26-07-2021 και υπ’ αρίθμ. 60392/11-08-2021 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.) και δεσμευτική εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Δευτέρα 16/08/2021 και ώρα 12:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27 Ιουλίου 2021 - 10:00

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 20:56 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 293,08 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (Κοινότητα Ροδακίνου).
2. Παρατάσεις προθεσμιών εκτέλεσης έργων.
3. Εγκρίσεις Α.Π.Ε. έργων.
4. Εγκρίσεις Πρωτοκόλλων Παραλαβής Έργων.
5. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 26/07/2021 και ώρα: 11:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26 Ιουλίου 2021 - 18:00

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 20:55 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Εξέταση θέματος επιστροφής εισπραχθείσας προκαταβολής.

2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ (β’ φάση).

3. Συγκρότηση Επιτροπής για την δήλωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

4. Συγκρότηση Επιτροπών: διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων της προμήθειας ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (Υποδομών)’.
5. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση κατεστραμμένων δικτύων για παροχέτευση ομβρίων κεντρικού τμήματος οικισμού Μελάμπων (πλατεία Μέλαμπες)», προϋπολογισμού 880.000,00 € που χρηματοδοτείται με το ποσό των 880.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης ΣΑΕΠ 802 με ΚΑ 2021ΕΠ80200002.
6. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Βελτιώσεις- Συντηρήσεις- Διανοίξεις οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 7ο: Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς των Τ.Κ. του Δήμου Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού 605.000,00 € που χρηματοδοτείται με το ποσό των 605.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης ΣΑΕΠ 502 με ΚΑ 2014ΕΠ50200008.
7. Λήψη απόφασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής του επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 466.200,00 € και των όρων αυτού, για την εκτέλεση έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
8. Λήψη απόφασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής του επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 26.040,00 € και των όρων αυτού, για την εκτέλεση έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ’.
10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.
11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.
12. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ’.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Δευτέρα 26/07/2021 και ώρα: 19:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 20:54 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική  Διά Περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις  26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει:  των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:

 

1.Λήψη απόφασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής του επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 466.200,00 € και των όρων αυτού, για την εκτέλεση  έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’ , κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2.Λήψη απόφασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής του επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 26.040,00 € και των όρων αυτού, για την εκτέλεση  έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’ κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

3.Τροποποίηση  του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ’.

4.Τροποποίηση  του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.

5.Τροποποίηση  του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

 

6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ’.

 

7.Ανταλλαγή ακινήτων για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (Υποδομών)’.

 

8.Λήψη απόφασης για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση (απαγόρευση στάθμευσης) στην πλατεία Ακουμίων.

 

 

 

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                                     ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων:  με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237, 2832340203 και 2832340205, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Δευτέρα 26/07/2021  ώρα: 21:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 21:42 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι για όλα ισχύουν προθεσμίες λήψης των σχετικών αποφάσεων και χρονοβόρες διαδικασίες:

 

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για πρόβλεψη πιστώσεων κάλυψης δαπανών προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας έτους 2021.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή των πιστώσεων που προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» .


3. Διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 256/2020 Απόφασης Δ.Σ. περί ‘Απευθείας αγοράς ακινήτων στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Αγορά γης- Κατασκευή περιφερειακής οδού και παρόδιων οδών στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης της Δ.Ε. Λάμπης – ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Κατασκευή περιφερειακής οδού και παρόδιων οδών στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης της Δ.Ε. Λάμπης ΣΑΕ 571 (Υποδομών)» , κατόπιν έγκρισης Πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής επί της αγοραίας αξίας αυτών’.

4. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Κοξαρές Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Καλείστε να απαντήσετε των θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου, την Παρασκευή 16-07-2021 και ώρα: 19:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16 Ιουλίου 2021 - 17:00

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 21:42 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, σήμερα 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέματα εισάγονται ως επείγοντα, διότι ισχύουν προθεσμίες λήψης των σχετικών αποφάσεων και χρονοβόρες διαδικασίες:


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για πρόβλεψη πιστώσεων κάλυψης δαπανών προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας έτους 2021. 220

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και εγγραφή των πιστώσεων που προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ». 221

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 18:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6 Ιουλίου 2021 - 19:00

Τρίτη, 06 Ιουλίου 2021 16:03 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, σήμερα 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον, διότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί εντός της ημέρας, προκειμένου να κοινοποιηθεί άμεσα στον έτερο συμβαλλόμενο που λαμβάνει αύριο σχετική αντίστοιχη απόφαση:

 

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ» για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».


Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης σήμερα Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 20:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2 Ιουλίου 2021 - 20:00

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 09:24 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 2 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
 Επέκταση ΦΟΠ Αρδάκτου (κόστος 7.115,10 €, 1552/17-6-2021 έγγραφο ΔΕΗ)
 Επέκταση ΦΟΠ Αρδάκτου (κόστος 1.185,85 €, 1551/17-6-2021 έγγραφο ΔΕΗ)
 Επέκταση ΦΟΠ Ακουμίων (κόστος 13.414,21 €, 1555/17-6-2021 έγγραφο ΔΕΗ)

2. Εξειδίκευση πίστωσης 21.270,97 € εις βάρος του 69-7326.037 για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ – υποέργο 2ο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ (ΥΠΕΣΔΔΑ)’.

3. Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

4. Εξέταση αιτήματος αντικατάστασης συμβατικού εξοπλισμού επί της με αριθμ. Πρωτ. 4900/01-04-2020 σύμβασης προμήθειας του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ».

5. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22’.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Παρασκευή 02-07-2021 και ώρα: 21:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2 Ιουλίου 2021 - 15:00

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 09:23 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 2 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για:


1. εγγραφή πίστωσης 28.268,55 € για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικού έργου / υπηρεσίας, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

2. εγγραφή πίστωσης 880.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΑΜΠΕΣ)’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

3. εγγραφή πίστωσης 100.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ (ΔΑΡΙΒΙΑΝΑ)’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

4. εγγραφή πίστωσης 80.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΗΝΗ – Τ.Κ. ΑΚΤΟΥΝΤΑ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

5. εγγραφή πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

6. εγγραφή πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

7. εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

8. εγγραφή πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της εργασίας ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.


9. εγγραφή πίστωσης 605.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

10. πρόβλεψη πίστωσης 1.000,0 € ως νέας κράτησης του ΤΠΔ (escrow account), κατά την διαδικασία της απόδοσης των ΚΑΠ.


11. πρόβλεψη πίστωσης 4.910,40 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ’.

12. πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.


13. πρόβλεψη πίστωσης 425,00 € για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής στο Συνέδριο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

14. επαύξηση του Κ.Α. 30-7135.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ’ κατά 12.000,00 €.

15. πρόβλεψη πίστωσης 20.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2021.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Παρασκευή 02-07-2021 και ώρα: 17:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 09:23 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 2 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 28.268,55 € για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικού έργου / υπηρεσίας, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 880.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΑΜΠΕΣ)’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 100.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ (ΔΑΡΙΒΙΑΝΑ)’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 80.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΗΝΗ – Τ.Κ. ΑΚΤΟΥΝΤΑ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 24.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της εργασίας ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ’, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.


9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 605.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,0 € ως νέας κράτησης του ΤΠΔ (escrow account), κατά την διαδικασία της απόδοσης των ΚΑΠ.


11. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.910,40 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ’.

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.


13. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 425,00 € για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής στο Συνέδριο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 30-7135.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ’ κατά 12.000,00 €.

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 20.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2021.

16. Έγκριση επταήμερης λειτουργίας του Τομέα Καθαριότητας του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.


17. Έγκριση για απευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Φραττί Κοινότητας Μιξορρούματος.

18. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 225/2012 Απόφασης ΔΣ περί παραχώρησης σε κοινή χρήση λωρίδας οικοπέδου ιδιοκτησίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΑΪΤΗ εντός των ορίων σχεδίου Αγίας Γαλήνης, κατόπιν συμπληρωματικής – διορθωτικής συμβολαιογραφικής Πράξης .

19. Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Φοινικιάς εκτός οικισμού Σελλίων.


20. Έγκριση δωρεάν παροχής 200 κυβικών νερού σε δημότη, λόγω λειτουργίας κοινοτικής δεξαμενής σε ιδιοκτησία του.

21. Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στον Πλακιά Μύρθιου

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version