Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28 Σεπτεμβρίου 2021 - 11:00

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 19:13 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών :


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την τρίμηνη παράταση των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

3. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ και εισήγηση στο ΔΣ για την τελική έγκριση.

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 28-09-2021 και ώρα: 12:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 15:06 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» :

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την τρίμηνη παράταση των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

3. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:00

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 14:46 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών :


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για ‘ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6275.003 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-7325.001 ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και ενίσχυση του Κ.Α. 00-6031.003 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ’.
7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΤΙΑΝΩΝ’.
8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.200,00 € ως επιχορήγηση προς Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της χρηματοδότησης 30.000,00 € για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία.
10. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα: 17:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 20:50 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» :


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για ‘ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6275.003 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-7325.001 ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.


5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ενίσχυση του Κ.Α. 00-6031.003 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ’.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΤΙΑΝΩΝ’.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.200,00 € ως επιχορήγηση προς Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της χρηματοδότησης 30.000,00 € για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία.


10. Κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Γ’ Κατανομή 2021).

11. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΒΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ‘ΠΟΡΟΣ ΣΚΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

12. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

13. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου.


14. Λήψη απόφασης για τα τραπεζοκαθίσματα στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ακουμίων, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου.


15. Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Λαμπηνής.

16. Παραχωρήσεις γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους για τις υποχρεώσεις τους κατά την περίοδο 2021-2022.

 

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31 Αυγούστου 2021 - 10:00

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 20:33 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον, διότι ισχύουν προθεσμίες λήψης της σχετικής απόφασης και κατόπιν μία σειρά άλλων διαδικασιών:


1. Έγκριση Προσωρινού Πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 3352/26-07-2021, υπ’ αρίθμ. 60392/11-08-2021 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. και άρθρο 40 παρ.1δ Ν.4735/2020).

 

Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 11:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 16:18 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 27 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Έγκριση Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτέλεσμα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2020 Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237, 2832340203 και 2832340205, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Παρασκευή 27/08/2021 ώρα: 20:00

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25 Αυγούστου 2021 - 20:00

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 16:18 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1) Έγκριση Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτέλεσμα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2020 Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 


Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τετάρτη 25/08/2021 και ώρα: 12:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23 Αυγούστου 2021 - 21:00

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 11:13 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1) Μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2021.
2) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαδικασίας διαπραγμάτευσης) ανάδειξης αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων δικτύων για παροχέτευση ομβρίων κεντρικού τμήματος οικισμού Μελάμπων (πλατεία Μέλαμπες)», προϋπολογισμού 880.000,00 €.
3) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαδικασίας διαπραγμάτευσης) ανάδειξης αναδόχου του έργου «Βελτιώσεις- Συντηρήσεις- Διανοίξεις οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 7ο: Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς των Τ.Κ. του Δήμου Αγίου Βασιλείου».
4) Εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6443.005 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΟΞΑΡΕ’.
5) Εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6443.007 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ’.
6) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ποσού 1.185,85 € από την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ)’.
7) Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ».
8) Αποδοχή αγοράς ακινήτου στον οικισμό Φρατί.
9) Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Κοινότητα Μύρθιου.
10) Εξέταση αιτημάτων διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23 Αυγούστου 2021 - 17:00

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 11:12 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης προϋπολογισμού για:

1) επαύξηση του Κ.Α. 15-6052.001 ‘ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ’ κατά 6.000,00 € για τις εισφορές καθαριστριών σχολείων ΙΔΑΧ.
2) εγγραφή της επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού, κατόπιν αποδοχής της.
3) για την πρόβλεψη πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης απασχόλησης θέσεων Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ.
4) εγγραφή πίστωσης 28.268,55 € για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικού έργου / υπηρεσίας, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.
5) επαύξηση του Κ.Α. 00-6423.003 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.000,00 €.
6) επαύξηση του Κ.Α. 20-6262.003 ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.’ κατά 8.000,00 €.
7) επαύξηση του Κ.Α. 00-6443.005 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΟΞΑΡΕ’ κατά 700,00 €.
8) επαύξηση του Κ.Α. 00-6443.007 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ’ κατά 1.410,00 €.
9) πρόβλεψη πίστωσης 1.100,00 € για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΗΡΩΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ’.
10) πρόβλεψη πίστωσης 12.400,00 € για τον ‘ΠΛΗΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΧΩΝΑΡΑ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’.
11) επαύξηση του Κ.Α. 25-7135.005 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ κατά 12.400,00 €.
12) επαύξηση του Κ.Α. 25-6264.004 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ’ κατά 14.800,00 €.
13) πρόβλεψη πίστωσης 3.946,92 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΥΡΘΙΟΥ’.
14) επαύξηση του Κ.Α. 10-7521.001 ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ’ κατά 2.976,09 €.
15) πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρδάκτου ‘Αρχοντικά’.
16) πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου.
17) πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρατίου. .
18) πρόβλεψη πίστωσης 22.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ κατόπιν έγκρισης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
19) πρόβλεψη πίστωσης 15.000,00 € για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Δευτέρα 23/08/2021 και ώρα: 18:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 11:11 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολείων (8 άτομα μερικής απασχόλησης).
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 15-6052.001 ‘ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ’ κατά 6.000,00 € για τις εισφορές καθαριστριών σχολείων ΙΔΑΧ.
3. Έγκριση απασχόλησης θέσεων Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή της επιχορήγησης για την κάλυψη των αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 28.268,55 € για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικού έργου / υπηρεσίας, κατόπιν αποδοχής σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6423.003 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.000,00 €.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-6262.003 ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.’ κατά 8.000,00 €.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6443.005 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΟΞΑΡΕ’ κατά 700,00 €.
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6443.007 ‘ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ’ κατά 1.410,00 €.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.100,00 € για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΗΡΩΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ’.
11. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 12.400,00 € για τον ‘ΠΛΗΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΧΩΝΑΡΑ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ’.
12. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-7135.005 ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ κατά 12.400,00 €.
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6264.004 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ’ κατά 14.800,00 €.
14. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.946,92 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΥΡΘΙΟΥ’.
15. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 10-7521.001 ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ’ κατά 2.976,09 €.
16. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρδάκτου ‘Αρχοντικά’.
17. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου .
18. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρατίου.
19. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 22.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (προγραμματική Σύμβαση).
20. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 15.000,00 € για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.
21. Έγκριση πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής και απευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Φρατί Κοινότητας Μιξορρούματος.
22. Έγκριση πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής για την απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση Πλακούρες Κοινότητας Μαριού.
23. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιωτική έκταση εντός του Τομέα Ι του ρυμοτομικού σχεδίου Σπηλίου.
24. Περί μετατροπής υποχρέωσης καταβολής χρηματικού ποσού αντί παραχώρησης τμήματος γηπέδου που αφορά στην ξενοδοχειακή μονάδα ‘ΚΑΛΥΨΩ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.’ .
25. Οριστική οριοθέτηση ρέματος στην θέση ‘Λάκκος Δαμνονίου’ Κοινότητας Μαριού.
26. Παραχώρηση κτηρίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μιξορρούματος για στέγασή του.
27. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για γαμήλια εκδήλωση.
28. Παραχώρηση οικοπέδου εντός οικισμού Παλέ για οικοδόμηση εκκλησίας, πολιτιστικού κέντρου και λοιπών δομών.
29. Έγκριση δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην παραλία Κόρακα Κοινότητας Ροδακίνου.
30. Έγκριση διαγραμμίσεων κυκλοφορίας στην Κοινότητα Αγκουσελιανών.
31. Χορήγηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια Κοινοτήτων Κεραμέ και Ακουμίων.
32. Έγκριση αγοράς τάφου στο Κοιμητήριο Κοινότητας Λαμπηνής.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version