Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών οικ. έτους 2022 και έγκριση αιτιολογικής έκθεσης (παρ.6 άρθρο 77 Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και άρθρο 72 Ν/3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ.1β του Ν.4735/2020).

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ’.

3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού» Στον άξονα προτεραιότητας: 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ» και έγκριση για την υποβολή της πρότασης.

4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από τον υπόλογο Χρηματικών Ενταλμάτων (Β’ φάση).

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6471.002 ‘ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ’ κατά 1.550,00 €

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 70-6253.001 ‘ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ISUZU 4X4’ κατά 30,00 €.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση των πιστώσεων που αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6323.001 ‘ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ’ κατά 300,00 €.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για ανταλλακτικά οχημάτων του Δήμου, λόγω επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

10. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.720,00 € για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΡΑΤΙ Τ.Κ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.


11. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 6.200,00 € για την εκτέλεση εργασίας κλαδέματος δέντρων.

12. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική και Διά Ζώσης Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 09:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/τεύχος Β’) και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

1. Εισήγηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 Δήμου Αγίου Βασιλείου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (άρθρο 63 δ & άρθρο 266 παρ.4 Ν.3852/2010, άρθρο 77 παρ.4 Ν. 4172/2013).

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργου λόγω έκτακτης ανάγκης.

3. Έγκριση Α.Π.Ε. έργων.

4. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

5. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα: 13:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 01:48 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Αναπροσαρμογή Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΤ) Δήμου Αγίου Βασιλείου.

2. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έτος 2022.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 175.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ’.

4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6222 ‘ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ’.

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση των Κ.Α. 00-8231 ‘ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ’ και 00-8223 ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ’.

6. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών Μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το έτος 2022-2023.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Κατάρτιση σχεδίου αναπροσαρμογής Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΤ) Δήμου Αγίου Βασιλείου.

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (Υποδομών)’.

3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ’.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και Εγγράφων Σύμβασης της Πράξης ‘ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – υποέργο ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’ (προϋπολογισμού 2.800.000,00 €).

5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και Εγγράφων Σύμβασης ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’ – υποέργο 1: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤ14 (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’ (προϋπολογισμού 460.000,00 €).

6. Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 175.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ’ και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 00-6222 ‘ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ’.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση των Κ.Α. 00-8231 ‘ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ’ και 00-8223 ‘ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ’.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:

 

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος (Προσχέδιο) Εκτελεστέων Έργων οικον. έτους 2022 Δήμου Αγίου Βασιλείου και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Παρασκευή 19-11-2021 και ώρα: 11:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 22:53 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον, διότι αφορά στην κυκλοφορία των υπηρεσιακών οχημάτων Υπηρεσιών Ύδρευσης - Άρδευσης και Καθαριότητας του Δήμου:

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σε κωδικούς καυσίμων.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 12:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 9 Νοεμβρίου 2021 - 10:00

Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2021 14:07 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 9 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
2. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους και κάλυψη όλων των νόμιμων προβλεπόμενων εξόδων.
3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

 


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 09-11-2021 και ώρα: 11:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26 Οκτωβρίου 2021 - 16:00

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 14:37 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης προϋπολογισμού για:


1. διαχωρισμό της δαπάνης του Κ.Α. 69-7112.009 ‘ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΣΑΕ571 (ΥΠΟΔΟΜΩΝ’, σε: (α) Δαπάνη για αγορά γης και (β) Δαπάνη αμοιβής συμβολαιογράφου για σύνταξη & μεταγραφή συμβολαίων του Κ.Α. 69-7112.004 (σχετ. η υπ’ αρ. 126/2021 Απόφαση ΔΣ).

2. επαύξηση του Κ.Α. 70-6262.002 ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΕ)’.

3. επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 00-6423.001 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ κατά 1.000,00 €.

4. επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 10-7134.004 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’ κατά 4.960,00 €.

5. επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 20-6662.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ κατά 8.000,00 €.

6. επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 20-6662.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ κατά 8.000,00 €.

7. την κάλυψη της δαπάνης εκδήλωσης στις 6 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κισσού.

8. για την πρόβλεψη αποδιδόμενου ποσού δράσεων Ανακύκλωσης (σκέλος Εσόδων).

9. την εγγραφή της Συμπληρωματικής Κατανομής ΚΑΠ ποσού 94.977,86 €.

10. την λογιστική τακτοποίηση έργων ΣΑΕΠ του Περιφερειακού Ταμείου.

11. για την κάλυψη της δαπάνης αγωγής προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα, κατόπιν Ψηφίσματος Δικτύου Δημάρχων για την Αειφορία, την Ισόρροπη Ανάπτυξη και τις Α.Π.Ε.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 26-10-2021 και ώρα: 17:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26 Οκτωβρίου 2021 - 19:00

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 14:36 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη της εκδήλωσης στις 6 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κισσού.
2. Έγκριση ΑΠΕ έργων.
3. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.
4. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής

 


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 26-10-2021 και ώρα: 20:00.

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version