Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 15:02 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για διαχωρισμό της δαπάνης του Κ.Α. 69-7112.009 ‘ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΣΑΕ571 (ΥΠΟΔΟΜΩΝ’, σε: (α) Δαπάνη για αγορά γης και (β) Δαπάνη αμοιβής συμβολαιογράφου για σύνταξη & μεταγραφή συμβολαίων του Κ.Α. 69-7112.004 (σχετ. η υπ’ αρ. 126/2021 Απόφαση ΔΣ).

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 70-6262.002 ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΕ)’.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 00-6423.001 ‘ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ’ κατά 1.000,00 €.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 10-7134.004 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’ κατά 4.960,00 €.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 20-6662.001 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’ κατά 8.000,00 €.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 20-6662.002 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ κατά 8.000,00 €.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης εκδήλωσης στις 6 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κισσού.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ για την πρόβλεψη αποδιδόμενου ποσού δράσεων Ανακύκλωσης.

9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της Συμπληρωματικής Κατανομής ΚΑΠ ποσού 94.977,86 €.

10. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την λογιστική τακτοποίηση έργων ΣΑΕΠ του Περιφερειακού Ταμείου.

11. Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Δημάρχων για την Αειφορία, την Ισόρροπη Ανάπτυξη και τις Α.Π.Ε. και τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης αγωγής προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα.

12. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Τομέα Καθαριότητας του Δήμου.

13. Έγκριση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) Δήμου Αγίου Βασιλείου.

14. Απευθείας ανταλλαγής ακινήτου στην Κοινότητα Ροδακίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06), για την χωροθέτηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21 Οκτωβρίου 2021 - 09:00

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 10:23 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 21 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. Τα θέματα κρίνονται ως επείγοντα, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής έργων του Δήμου:

 

1. Έγκριση πρακτικού και ανάθεση του έργου: ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021’– 1Ο υποέργο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)’ προϋπολογισμού 800.000,00 €, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

2. Έγκριση πρακτικού και ανάθεση του έργου: ‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021’– 2Ο υποέργο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)’ προϋπολογισμού 660.000,00 €, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Πέμπτη 21-10-2021 και ώρα: 10:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11 Οκτωβρίου 2021 - 16:00

Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 09:55 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης 436,49 € για την πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του Δήμου έτους 2021.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης 293,08 € για χορήγηση νέας παροχής σε αντλιοστάσιο στην Κοινότητα Μύρθιου.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για πρόβλεψη πίστωσης 15.000,00 € για αμοιβή μελετητή για την υποβολή πρότασης τροποποίησης ΣΧΟΟΑΠ Λάμπης.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα: 17:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00

Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 09:54 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 436,49 € για την πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του Δήμου έτους 2021.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 293,08 € για χορήγηση νέας παροχής σε αντλιοστάσιο στην Κοινότητα Μύρθιου.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 15.000,00 € για αμοιβή μελετητή για την υποβολή πρότασης τροποποίησης ΣΧΟΟΑΠ Λάμπης.

4. Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Τροποποίηση μηκοτομών σε Κοινότητες του Δήμου.

6. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 11/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11 Οκτωβρίου 2021 - 19:00

Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 09:53 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τις υπ’ αρίθμ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

 

1. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 293,08 € για χορήγηση νέας παροχής σε αντλιοστάσιο στην Κοινότητα Μύρθιου και ορισμός υπολόγου για την απόδοση λογαριασμού.

2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο χρηματικού εντάλματος για την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ)’.

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο χρηματικού εντάλματος για την εκτέλεση του έργου ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ)’.

4. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Έργων.

5. Έγκριση ΑΠΕ έργων.

6. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

 

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28 Σεπτεμβρίου 2021 - 13:00

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 19:14 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών :


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την τρίμηνη παράταση των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

3. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ και εισήγηση στο ΔΣ για την τελική έγκριση.

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 28-09-2021 και ώρα: 12 :00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28 Σεπτεμβρίου 2021 - 11:00

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 19:13 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών :


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την τρίμηνη παράταση των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

3. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ και εισήγηση στο ΔΣ για την τελική έγκριση.

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 28-09-2021 και ώρα: 12:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 15:06 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» :

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την τρίμηνη παράταση των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών λόγω covid-19.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης που αφορά σε ‘ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ’.

3. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:00

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 14:46 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών :


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.
2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για ‘ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6275.003 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’.
4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-7325.001 ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και ενίσχυση του Κ.Α. 00-6031.003 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ’.
7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΤΙΑΝΩΝ’.
8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.200,00 € ως επιχορήγηση προς Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου για τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της χρηματοδότησης 30.000,00 € για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία.
10. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης την Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα: 17:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 20:50 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα αλλά και των οριζομένων στο άρθρο 6 της 1066/111 τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» :


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για ‘ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 25-6275.003 ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ’.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση του Κ.Α. 20-7325.001 ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.


5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 9.920,00 € για την ‘ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ενίσχυση του Κ.Α. 00-6031.003 ‘ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ’.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.000,00 € ως ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΤΙΑΝΩΝ’.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.200,00 € ως επιχορήγηση προς Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της χρηματοδότησης 30.000,00 € για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία.


10. Κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Γ’ Κατανομή 2021).

11. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΒΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ‘ΠΟΡΟΣ ΣΚΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

12. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

13. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου.


14. Λήψη απόφασης για τα τραπεζοκαθίσματα στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ακουμίων, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου.


15. Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Λαμπηνής.

16. Παραχωρήσεις γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους για τις υποχρεώσεις τους κατά την περίοδο 2021-2022.

 

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version