Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει της ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022:


1. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2022 σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3291 τεύχος δεύτερο , 26.7.21 περί «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ.έτους 2022».

2. Έγκριση λογαριασμών Ταμείου έτους 2021.

 

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 14:49 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 23η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση φθορών αγροτικών δρόμων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ‘ΕΛΠΙΔΑ’ 24-26 Ιανουαρίου 2022.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή υπολοίπων συμβάσεων συνέχισης του διαγωνισμού ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021’.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης προς εκτέλεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ συνολικού προϋπολογισμού 20.233,40 €, κατόπιν ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 2.232,00 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ’.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 657,20 € για την ‘ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.960,00 € για την ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.

7. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 208,32 € ως ‘ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ GPRS’.

8. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6266.001 ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’ κατά 453,60 €.

9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για την κάλυψη δαπανών προς εναρμόνιση με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4830/21 περί αρμοδιοτήτων των Δήμων για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

10. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης υδρομέτρων ύδρευσης του Δήμου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ» και μεταφορά - καταχώρησή τους στην κυριότητα του Δήμου.

11. Λήψη απόφασης περί επέκτασης του δικτύου άρδευσης περιοχής Τριόπετρας Κοινότητας Ακουμίων.

12. Χορήγηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Κοινότητας Αρδάκτου.

13. Διαπίστωση της ανάγκης ονοματοδοσίας της πλατείας Αγαλιανού Κοινότητας Κεραμέ.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 23η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8681/2022 (ΦΕΚ 607/12-02-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της προμήθειας σκυροδέματος για αποκατάσταση φθορών αγροτικών δρόμων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ‘ΕΛΠΙΔΑ’ 24-26 Ιανουαρίου 2022, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και των όρων της διαπραγμάτευσης και εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για την εγγραφή απαιτούμενης πίστωσης.

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και εγγραφή υπολοίπων συμβάσεων συνέχισης του διαγωνισμού ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021’.

3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης προς εκτέλεση της ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ συνολικού προϋπολογισμού 20.233,40 €, κατόπιν ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’.

4. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 2.232,00 € για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ’.

5. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 657,20 € για την ‘ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.

6. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.960,00 € για την ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ.

7. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 208,32 € ως ‘ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ GPRS’.

8. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 30-6266.001 ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’ κατά 453,60 €.

9. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη πίστωσης 5.000,00 € για την κάλυψη δαπανών προς εναρμόνιση με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4830/21 περί αρμοδιοτήτων των Δήμων για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

10. Εξειδίκευση πίστωσης 2.500,00 € για επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου (Κ.Α. 00-6736.001).

11. Εξειδίκευση πίστωσης 7.000,00 € για ‘ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ’ (Κ.Α. 00-6739.001).

12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την Πράξη «Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έργο με τίτλο ‘Έργα Διαχείρισης λυμάτων Δήμου Αγίου Βασιλείου’».

13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της ‘ΑΜΑΡΙ Μ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.’ για την ‘ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’.

14. Έγκριση ΧΕΠροπληρωμής για ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ’ (Κ.Α. 20-7325.003) ποσού 8.949,24 €.

15. Έγκριση ΧΕΠροπληρωμής για ‘ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’ (Κ.Α. 20-7325.001) ποσού 153,58 € (Μύρθιος) και 1.185,85 € (Παλέ).

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό: ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ’ – υποέργο 1: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤ14 (ΑΝ.ΤΡΙΤΣΗΣ)’ (προϋπολογισμού 460.000,00 €).

17. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ἘΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ –υποέργο ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΞΑΡΕΣ, ΠΑΛΕΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΝΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Αν Τρίτσης)’ .

18. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων Κοινότητας Ροδάκινου Δήμου Αγίου Βασιλείου».

19. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

20. Εγκρίσεις Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

21. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, σήμερα Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) ΚΥΑ, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι πρέπει να επισπευστούν οι απαιτούμενες χρονοβόρες διαδικασίες για την διεκπεραίωση των εν θέματι υποθέσεων:

 

1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά Διαταγών Πληρωμής.

 

 

προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290) ΚΥΑ, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι ισχύουν προθεσμίες λήψης των σχετικών αποφάσεων:

 

1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά Διαταγών Πληρωμής.

Split menu

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 02:12 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Menu types

Our template supports three menu types:

  • GK menu
  • Dropline menu
  • Split menu

Each of these menus has different characteristic. It is important to know that in order to gain an additional functionality offered by "GK menu", a user has to install a plug-in which can be found in the rest-files package of a particular template.

Menu types

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 19:58 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Menu types

Our template supports three menu types:

  • GK menu
  • Dropline menu
  • Split menu

Each of these menus has different characteristic. It is important to know that in order to gain an additional functionality offered by "GK menu", a user has to install a plug-in which can be found in the rest-files package of a particular template.

Module variation

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 14:30 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Template articles

On this page you can see basic suffixes used in this template. Please remember about using space at beginning of suffix name in module options.

For the News Show Pro GK4 module you can use also suffixes headlines, sidebar, and header. Additionaly you can also use portal mode named News Gallery.

You can also use specific suffixes like no_vmargin which cause that module box has cleared top and bottom margins.

Please remember about space at beginning of most of the suffixes!

Messages

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 19:08 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Template articles

Joomla! offers three different types of messages. Creatings standard information about Joomla! system is presented depending on a message type as follows:

Error
  • This is a sample message

Error
  • This is a sample warning message

Error
  • This is a sample error message

Module positions

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 18:57 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Template articles

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version