Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29 Απριλίου 2021 - 10:00

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 19:32 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 29 Απριλίου 2021, Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 10:00 για λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020
(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-
2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν αντίστοιχες
διαγωνιστικές διαδικασίες μείζονος σημασίας για τον Δήμο:

1. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης και εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού για επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην παροχή ναυαγοσωστικής
υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου, σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 133/2021
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.


2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 120.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που δημιουργηθήκαν από την λειψυδρία και δεσμευτική εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή
τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ώρα: 11:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 19:30 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 29 Απριλίου 2021, Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 11:00 για λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020
(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-
2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α’/87/2010). Τα θέματα εισάγονται ως επείγοντα διότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν αντίστοιχες
διαγωνιστικές διαδικασίες μείζονος σημασίας για τον Δήμο:

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού για επαύξηση της πίστωσης που αφορά στην παροχή
ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου.


2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή 120.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την
αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργηθήκαν από την λειψυδρία.

Καλείστε να απαντήσετε των θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα
2832340237,6932569014 έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου, ώρα: 12:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27 Απριλίου 2021 - 18:00

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 20:44 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 27 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι πρέπει άμεσα να συνεχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην μείζονος σημασίας παροχής υπηρεσίας του Δήμου:

 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην Δ.Ε. Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου (Αριθμ. Διακήρυξης 4792/14-04-2021), κήρυξή του ως άγονου και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων – εγκρίσεων για την συνέχιση ή μη αυτού.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340230, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ώρα: 19:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20 Απριλίου 2021 - 13:00

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 16:53 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:

 

1. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας Δήμου Αγίου Βασιλείου ( ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020, άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021).
2. Έγκριση επιχορήγησης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Ενορίας Σπηλίου, ύψους 7.000,00 € (Κ.Α. 00-6739.001).
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής έργου (σχετ. η 30/21 ΑΔΑ: ΩΜ7ΘΩ6Τ-2ΤΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
4. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων των έργων: «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες της 10ης Νοεμβρίου 2020 του Δήμου Αγίου Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ Α: Αποκατάσταση ζημιών σε όλα γενικά τα δίκτυα υποδομής αρμοδιότητας Δήμου Αγίου Βασιλείου Δ. Ε. Φοίνικα» και «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες της 10ης Νοεμβρίου 2020 του Δήμου Αγίου Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ Β: Αποκατάσταση ζημιών σε όλα γενικά τα δίκτυα υποδομής αρμοδιότητας Δήμου Αγίου Βασιλείου Δ. Ε. Λάμπης».
5. Παρατάσεις συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.
6. Εγκρίσεις ΑΠΕ έργων.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Τρίτη 20-04-2021 ώρα: 15:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20 Απριλίου 2021 - 10:00

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 16:53 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:

 

1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού σκέλους Εσόδων και σκέλους Δαπανών για πρόβλεψη κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Τρίτη 20-04-2021 ώρα: 11:00.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 00:14 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Καθορισμός των χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458-ΕΞ-2020 (ΦΕΚ 1864/τεύχος Β’/15-5-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 56468-ΕΞ-2020 (ΦΕΚ 2198/τεύχος Β’/05-06-2020) και βάσει των οριζομένων στα άρθρα 13 και 14 Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 11/τεύχος Α’/26-03-2021) τόσο στους έχοντες το δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) όσο και στους έχοντες το δικαίωμα κατόπιν δημοπρασίας.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση πιστώσεων λόγω παράτασης συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω κορωνοϊού .

3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού σκέλους Εσόδων και σκέλους Δαπανών για πρόβλεψη κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ.


4. Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Ακουμίων

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13 Απριλίου 2021 - 11:00

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 13:14 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 13 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη έκτακτων και επικτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και για λοιπές δαπάνες και δεσκευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού για την εγγραφή της.

2. Λήψη απόφασης κατόπιν βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευές-συντηρήσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου για το 2021» (Αριθμ. Διακήρυξης 2141/10-02-2021).

4. Παράταση συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 έως την συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας των οκτώ (8) μηνών.

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής, λόγω λάθος χρέωσης.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Τρίτη 13-04-2021 ώρα: 13:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 4 Απριλίου 2021 - 11:00

Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 12:14 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 4 Απριλίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:

 

1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2021 ΚΑΙ 2022’.

2. Έγκριση μελέτης, καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την ‘ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ’.

3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαπραγμάτευση) για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – υποέργο 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ’ .

4. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαπραγμάτευση) για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – υποέργο 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΙΣΣΟ ΠΡΟΣ ΓΙΟΥΣ ΚΑΜΠΟ’.

5. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού (διαπραγμάτευση) για την εκτέλεση του έργου ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – υποέργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

7. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων και μελετών.

8. Εξέταση αιτήματος για διαγραφή του 40% του μισθώματος δημοτικού ακινήτου με μισθωτή ιδιώτη.

9. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών δημοτών.

10. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους και καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Κυριακή 04-04-2021 ώρα: 13:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021 17:39 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’) και ισχύει. Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά σε μείζονος σημασίας έργο του Δήμου:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 1.700.000,00 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες της 10ης Νοεμβρίου 2020 του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί του θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου την Δευτέρα 29-03-2021 και ώρα: 09:30.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29 Μαρτίου 2021 - 09:30

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021 17:39 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα εισάγεται ως επείγον διότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά σε μείζονος σημασίας έργο του Δήμου:

 

1. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, του έργου ‘Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες της 10ης Νοεμβρίου 2020 του Δήμου Αγίου Βασιλείου’ και των υποέργων του, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 €, έγκριση των όρων εκτέλεσης του έργου και των υποέργων αυτού και έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών.


Καλείστε να απαντήσετε επί του ανωτέρω θέματος: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 6932569014 και 2832340237, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Δευτέρα 29-03-2021 ώρα: 11:00.

 

 

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version