Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 21:42 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων, συντήρησης πρασίνου & ηλεκτροφωτισμού.

2. Έγκριση συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και λοιπές εκδόσεις.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 1.500,00 € για ‘Συνδρομή στο 4412’.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 400,00 € για την ‘Προμήθεια μαρμάρων για διαμόρφωση νεκροταφείου στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης’.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού και λήψη συμπληρωματικής απόφασης για πρόβλεψη στα ΠΟΕ των παρακάτω οφειλών: ‘Ξυλουργικές εργασίες’ (ποσό 1.998,88 €) και ‘Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (iveco)’ (ποσό 643,00 €).

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγίου Βασιλείου στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ OTA, μέσω αγοράς μετοχών αξίας 3.522,00 €.

7. Λήψη απόφασης περί: (α) ορισμού δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων της αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (β) καθορισμού του ύψους αποζημίωσης αυτής και (γ) καθορισμού του χρόνου καταβολής της αποζημίωσης.

8. Έγκριση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΙΣΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ» και ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής.

9. Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στην θέση «Πόρος Σκοίνου» Αγίας Γαλήνης από ιδιώτη, για εποχιακή χρήση.

10. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων στην Τ.Κ. Σπηλίου.

11. Λήψη απόφασης για την διαπίστωση της ανάγκης ονομασίας πλατείας και οδού στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης (άρθρο 8 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/12).

12. Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μαριού και ορισμός Εκτιμητικής Επιτροπής.

13. Εξέταση αιτήματος εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Σελλίων.

14. Δωρεάν παροχή 200 κυβικών νερού σε ιδιώτες, λόγω παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για δημοτική γεώτρηση στην Τ.Κ. Μελάμπων.

15. Έγκριση παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου Σελλίων στον Α.Γ.Σ. ΣΕΛΛΙΩΝ ‘Ο ΝΕΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ’.

 

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8 Φεβρουαρίου 2021 - 09:00

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 21:42 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 8 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για:

1) πρόβλεψη πίστωσης 1.500,00 € για ‘Συνδρομή στο 4412’.

2) πρόβλεψη πίστωσης 400,00 € για την ‘Προμήθεια μαρμάρων για διαμόρφωση νεκροταφείου στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης’.

3) πρόβλεψη στα ΠΟΕ των παρακάτω οφειλών: ‘Ξυλουργικές εργασίες’ (ποσό 1.998,88 €) και ‘Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (iveco)’ (ποσό 643,00 €).


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Δευτέρα 08/02/2021 ώρα: 10:00.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2 Φεβρουαρίου 2021 - 08:00

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 09:27 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. ‘Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου’ (Κ.Α. 00-6712.001).
2. Έγκριση χρηματοδότησης στο Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίου Βασιλείου’ (Κ.Α. 00-6738.001).
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και Χ.Υ.Τ.Α. ΑΜΑΡΙΟΥ για την εναπόθεση απορριμμάτων (Κ.Α. 20-6262.001).
4. Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής προς την ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ σε Τοπικές Κοινότητες .
5. Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 316/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021’ προϋπολογισμού 151.193,94 €» και λήψη νέας.
6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021’.
7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΤΣΟΣ – ΚΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Προγραμματική Σύμβαση)’, κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.
8. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικού Οχήματος από τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.
10. Έγκριση ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ έργων.
11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Τρίτη 02/02/2021 ώρα: 10:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2021 - 10:00

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 13:57 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη, Δια Περιφοράς, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 22 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ Α’/133/2018) όπως αντικατάστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Τα θέματα εισηγούνται ως επείγοντα διότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες έγκρισης προϋπολογισμού Ν.Π. του Δήμου :

1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εισηγητικής έκθεσης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου ‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Παρασκευή 22-01-2021 ώρα: 12:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16 Ιανουαρίου 2021 - 10:00

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 10:05 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 16 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Κατάρτιση προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 266 παρ. 4 Ν.3852/2010 και άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007).

2. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 για:

1. τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου, μετά το κλείσιμο 31-12-2020.

2. τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, μετά το κλείσιμο 31-12-2020.

3. εγγραφή στις πληρωμές ΠΟΕ των ανεξόφλητων παραστατικών έργων.

4. εγγραφή οφειλών ΠΟΕ μετά το κλείσιμο 31-12-2020.

5. εγγραφές νέων χρηματοδοτούμενων έργων – δαπανών που προέκυψαν μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού και διορθώσεις συνεχιζόμενων χρηματοδοτούμενων έργων – δαπανών , λόγω μεταβολών τους μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού.

6. ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Ακουμίων , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2020.

7. ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Αρδάκτου , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2020.

8. επαύξηση του Κ.Α. 10-6162.002 με τίτλο ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ’.


3. Πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφέρειας Κρήτης – ΠΕΡ για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς εγγραφή της πίστωσης.

5. Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών και ετήσιων Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών για το 2021.

6. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΙΣΣΟΥ (ΣΑΕΠ)’ .

7. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: ‘Αγορά γης- Κατασκευή Περιφερειακής οδού και παρόδιων οδών στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης της Δ.Ε. Λάμπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

8. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ -υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ (ΣΑΕΠ)’.

9. Υποβολή πρότασης με τίτλο ‘Σύνταξη μελετών ωρίμανσης Πράσινων Σημείων του Δ. Αγίου Βασιλείου της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης’ στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2 και αριθμό πρωτοκόλλου 4460/25.05.2020 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ -Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».


10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων.

11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, Σάββατο 16/01/2021 ώρα: 12:00.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 10:05 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 16 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


 Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων


1. Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2021.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου, μετά το κλείσιμο 31-12-2020.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών από την πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, μετά το κλείσιμο 31-12-2020.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για εγγραφή στις πληρωμές ΠΟΕ των ανεξόφλητων παραστατικών έργων.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για εγγραφή οφειλών ΠΟΕ μετά το κλείσιμο 31-12-2020.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για εγγραφές νέων χρηματοδοτούμενων έργων – δαπανών που προέκυψαν μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού και διορθώσεις συνεχιζόμενων χρηματοδοτούμενων έργων – δαπανών , λόγω μεταβολών τους μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Ακουμίων , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2020.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για ισοσκέλιση ανταποδοτικότητας Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τ.Κ. Αρδάκτου , λόγω μεταβολής του Χρηματικού Υπολοίπου την 31η/12/2020.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για επαύξηση του Κ.Α. 10-6162.002 με τίτλο ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ’.

11. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή πίστωσης 10.000,00 € κατόπιν έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της Περιφέρειας Κρήτης – ΠΕΡ για την εκτέλεση του έργου ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

12. Χορήγηση άδειας χρήσης οικογενειακών τάφων σε δικαιούχους.

13. Έγκριση μηκοτομών για το ΟΤ 226 του Σχεδίου Πόλης Αγίας Γαλήνης.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:30

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 11:52 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’) και ισχύει. Τα θέματα εισηγούνται ως επείγοντα διότι (α) ισχύουν προθεσμίες λήψης των αποφάσεων λόγω κλεισίματος χρήσης του οικονομικού έτους και (β) πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες κάλυψης συγκεκριμένων δαπανών:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 74.831,76 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρηματοδότησης ύψους 435.703,63 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την πληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
3. Τροπ/ση προϋπολογισμού λόγω υπερβάσεων σε ΚΑ Εσόδων.

 

Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου την Πέμπτη 31/12/2020 και ώρα: 17:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31 Δεκεμβρίου 2020 - 15:00

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 11:51 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’) και ισχύει. Τα θέματα εισηγούνται ως επείγοντα διότι (α) ισχύουν προθεσμίες λήψης των αποφάσεων λόγω κλεισίματος χρήσης του οικονομικού έτους και (β) πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες κάλυψης συγκεκριμένων δαπανών:


1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 74.831,76 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και δεσμευτική εισήγηση για σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 435.703,63 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την πληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και δεσμευτική εισήγηση για σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού.
3. Εισήγηση – σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού λόγω υπερβάσεων σε ΚΑ Εσόδων.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Πέμπτη 31-12-2020 ώρα: 15:30

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 19:15 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος για διέλευση βαρέων οχημάτων από το δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Βασιλείου.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια του Συμβουλίου την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα: 13:00.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28 Δεκεμβρίου 2020 - 10:00

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 19:15 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική Δια Περιφοράς, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει: των υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ίδιου φορέα:


1. Κατακύρωση του διαγωνισμού (διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) ανάδειξης αναδόχου του έργου: ‘‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΠΡΟΣ ΒΙΓΛΟΛΙΔΙ’’, (προϋπολογισμού 550.000,00 €).
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού (διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) ανάδειξης αναδόχου του έργου: ‘‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020)’’, (προϋπολογισμού 350.000,00 €).
3. Κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (προϋπολογισμού 250.000,00 €).
4. Κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (προϋπολογισμού 1.476.000,00 €).
5. Κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου: ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ (προϋπολογισμού 350.000,00 €).
6. Έγκριση πρακτικού περί συμμόρφωσης με την υπ’ αρίθμ. 1696/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με τον διαγωνισμό της προμήθειας ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
7. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού λόγω των εκτάκτων αναγκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.


Καλείστε να απαντήσετε επί των ανωτέρω θεμάτων: με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα 2832340237,6932569014 είτε με FAX στο 2832022777, έως και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, την Δευτέρα 28-12-2020 ώρα: 12:00.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version