Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Module variation

On this page you can see basic suffixes used in this template. Please remember about using space at beginning of suffix name in module options.

For the News Show Pro GK4 module you can use also suffixes headlines, sidebar, and header. Additionaly you can also use portal mode named News Gallery.

You can also use specific suffixes like no_vmargin which cause that module box has cleared top and bottom margins.

Please remember about space at beginning of most of the suffixes!

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version