Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 27η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41268/2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, αλλά και την Εγκ. 375/Α.Π. 39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).

 

 Ενημέρωση Δημάρχου
 Χρόνος Παρατάξεων


1. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών β’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή στο σκέλος ΔΑΠΑΝΩΝ των παρακάτω πιστώσεων προερχόμενων από Χ.Υ. 31-12-2021: (α) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Χ.Υ. 2021) ποσό 3.612,49 € (β) Επιχορήγηση για πυροπροστασία (Χ.Υ. 2021) ποσό 6.764,05 €.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1322.185 και ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7326.005, λόγω αλλαγής τίτλου έργου.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την αμοιβή σχολικών καθαριστριών σχολικής περιόδου Σεπτέμβριος 2022 – Ιούνιος 2023.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ’, κατόπιν ένταξής του στο Ε.Π. ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού κατόπιν αποδοχής επιχορήγησης ύψους 119.118,25 € εκ μέρους του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 4.000,00 € + ΦΠΑ για την ‘ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ’.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 3.968,00 € για την διοργάνωση συναυλίας στα Αγκουσελιανά.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού και πρόβλεψη πίστωσης 700,00 € σε Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ από την καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ’ κατά 572,40 €.


11. Τροποποίηση προϋπολογισμού και επαύξηση της πίστωσης του Κ.Α. που αφορά στην ‘ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ’ κατά 3.300,00 €.

12. Λήψη απόφασης κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την παραχώρηση έκτασης στην περιοχή ‘Παλέ’.

13. Έγκριση και παραλαβή των παρακάτω μελετών: (α) ‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ’ (β) ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’ και (γ) ‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ’.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 12:32
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version