Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου στις 29 Αυγούστου 2022 - 11:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου Βασιλείου, την 29η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), και τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α'):

 

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού, Λογαριασμού Διαχείρισης, Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2021 Δήμου Αγίου Βασιλείου (περίπτ. γ’ παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20).
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ‘ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Βασιλείου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΑ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’.
4. Έγκριση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολόγησης Υποψηφίων για την κάλυψη προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων.
5. Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών Διαγωνισμού έργων – προμηθειών – υπηρεσιών.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.
7. Έγκριση Α.Π.Ε. έργων.
8. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.
9. Εξέταση αιτημάτων διόρθωσης λογαριασμών – διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27 Αυγούστου 2022 11:50
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version