Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης

Switch to desktop Register Login

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 10.079 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Σπήλι.

URL Ιστότοπου:

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19 Ιουλίου 2019 - 10:00

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 14:46 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η μηνός Ιουλίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

 

1) Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του έργου ‘ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΜΙΤΑΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ’.
2) Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του έργου ‘ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11 Ιουλίου 2019 - 15:00

Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 14:32 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η μηνός Ιουλίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

 

1) Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΝΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.
2) Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση του έργου ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ’.
3) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’, προϋπολογισμού 1.600.000,00 € (4ο υποέργο της χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών).

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11 Ιουλίου 2019 - 12:30

Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 14:31 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η  μηνός Ιουλίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010): 

 

1.Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για: 

 

1)την εγγραφή των υποέργων της χρηματοδότησης 4.000.000,00 € του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

2)πρόβλεψη για απόδοση έκτακτης χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ποσού 15.037,09 €.

3)πρόβλεψη πίστωσης 2.400,00 € για την πιστοποίηση παιδικών χαρών.

4)για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω τετράμηνης παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

5)πρόβλεψη πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια απινιδωτών στις Τοπικές Κοινότητες (κατόπιν αποδοχής σχετικής δωρεάς).

6)πρόβλεψη πίστωσης για την προμήθεια αλεξικέραυνου στην Τ.Κ. Σακτουρίων.

7)αμοιβή αποφοίτων ΕΠΑΛ για την εννεάμηνη πρακτική τους άσκηση στον Δήμο. 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η  μηνός Ιουλίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010):

 

 

 

1.     Εισήγηση – σύνταξη σχεδίων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για:

 

1)     την εγγραφή των υποέργων της χρηματοδότησης 4.000.000,00 € του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

2)     πρόβλεψη για απόδοση έκτακτης χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ποσού 15.037,09 €.

3)     πρόβλεψη πίστωσης 2.400,00 € για την πιστοποίηση παιδικών χαρών.

4)     για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω τετράμηνης παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

5)     πρόβλεψη πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια απινιδωτών στις Τοπικές Κοινότητες (κατόπιν αποδοχής σχετικής δωρεάς).

6)     πρόβλεψη πίστωσης για την προμήθεια αλεξικέραυνου στην Τ.Κ. Σακτουρίων.

7)     αμοιβή αποφοίτων ΕΠΑΛ για την εννεάμηνη πρακτική τους άσκηση στον Δήμο.

 

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11 Ιουλίου 2019 - 13:00

Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 14:30 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις  11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’). Τα θέματα εισάγονται προς συζήτηση είτε διότι  ισχύουν προθεσμίες  λήψης των σχετικών Αποφάσεων, είτε επειδή πρόκειται για επείγουσες διαδικασίες,  είτε διότι αφορούν σε χρηματοδοτούμενα έργα:

 

 

Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων.

 

1.Αποδοχή χρηματοδότησης 4.000.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (απόφ. ΔΟΥ/3472/4-7-2019 – ΑΔΑ: 7ΧΡ7465ΧΘΞ-ΠΨ7) και τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή των αντίστοιχων υποέργων.

2.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση έκτακτης χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ποσού 15.037,09 €.

3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης 2.400,00 € για την πιστοποίηση παιδικών χαρών.

4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση  πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω τετράμηνης παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ (Κ.Α. 70-6063.002).

5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια απινιδωτών στις Τοπικές Κοινότητες (κατόπιν αποδοχής σχετικής δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή).

6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια αλεξικέραυνου στην Τ.Κ. Σακτουρίων.

7.Έγκριση δαπάνης για αμοιβή αποφοίτων ΕΠΑΛ για την εννεάμηνη πρακτική τους άσκηση στον Δήμο. 

8.Εξειδίκευση πίστωσης για το Μνημόσυνο της Κρύας Βρύσης.

9.Έγκριση τοποθέτησης πανό και banner της Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου.

10.Καθορισμός παραλιακών τμημάτων  ως ‘παραλιών γυμνιστών’ στην Δ.Ε. Φοίνικα.

11.Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

12.Έγκριση ΑΠΕ έργων.  

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις  11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’). Τα θέματα εισάγονται προς συζήτηση είτε διότι  ισχύουν προθεσμίες  λήψης των σχετικών Αποφάσεων, είτε επειδή πρόκειται για επείγουσες διαδικασίες,  είτε διότι αφορούν σε χρηματοδοτούμενα έργα:

 

 

§   Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων.

 

1.     Αποδοχή χρηματοδότησης 4.000.000,00 € εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (απόφ. ΔΟΥ/3472/4-7-2019 – ΑΔΑ: 7ΧΡ7465ΧΘΞ-ΠΨ7) και τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή των αντίστοιχων υποέργων.

2.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης για απόδοση έκτακτης χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ποσού 15.037,09 €.

3.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης 2.400,00 € για την πιστοποίηση παιδικών χαρών.

4.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού και επαύξηση  πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω τετράμηνης παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ (Κ.Α. 70-6063.002).

5.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης 10.000,00 € για την προμήθεια απινιδωτών στις Τοπικές Κοινότητες (κατόπιν αποδοχής σχετικής δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή).

6.     Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη – εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια αλεξικέραυνου στην Τ.Κ. Σακτουρίων.

7.     Έγκριση δαπάνης για αμοιβή αποφοίτων ΕΠΑΛ για την εννεάμηνη πρακτική τους άσκηση στον Δήμο.

8.     Εξειδίκευση πίστωσης για το Μνημόσυνο της Κρύας Βρύσης.

9.     Έγκριση τοποθέτησης πανό και banner της Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου.

10.   Καθορισμός παραλιακών τμημάτων  ως ‘παραλιών γυμνιστών’ στην Δ.Ε. Φοίνικα.

11.   Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.

12.   Έγκριση ΑΠΕ έργων.  

 

Καλείστε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου (ΔΠΣΣ), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σπηλίου, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού του ΔΠΣΣ.
2. Λήψη απόφασης περί αναστολής λειτουργίας του ΔΠΣΣ ενόψει της έναρξης εργασιών ανακαίνισης αυτού.
3. Εξέταση αιτημάτων (επαν)εγγραφής παιδιών στο δυναμικό του ΔΠΣΣ

 

Πρόσκληση Κατεπείγοντος Οικονομικής Επιτροπής 27 Ιουνίου 2019 - 13:30

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιουνίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010).

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι ισχύουν ημερομηνίες λήψης απόφασης επ’ αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 221Α του Ν.4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.28 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 του Ν.4609/2019.

 


1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών για την προμήθεια: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)’.

 

Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 13 Ιουνίου 2019 - 09:00

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 14:53 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 4 Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010). Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι ισχύει προθεσμία λήψης απόφασης, δεδομένου ότι ο ως κάτωθι διαγωνισμός διεξάγεται στις 13/6/2019 και ώρα 10:00:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής του Διαγωνισμού ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)’, κατόπιν κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ.

 

Καλείστε να παρευρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα εισηγείται ως κατεπείγον, διότι αφορά σε κάλυψη μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού:


1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και πρόβλεψη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού του Παιδικού Σταθμού.

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14 Ιουνίου 2019 - 14:00

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 14:08 Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σπηλίου στις 14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’). Τα θέματα εισάγονται προς συζήτηση είτε διότι ισχύουν προθεσμίες λήψης των σχετικών Αποφάσεων είτε διότι αφορούν σε χρηματοδοτούμενα έργα:


 Ενημέρωση Δημάρχου & Χρόνος Παρατάξεων.

1. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο: «Δράση 16.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης» και έγκριση ης σχετικής μελέτης.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης (απόφ. 127776/30-5-2019 – ΑΔΑ: ΩΛΛ37ΛΚ-ΓΘ7) και τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ‘ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

3. Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης των έργων:
1. ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ’
2. ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΚΟΥΜΙΑΝΗ ΓΙΑΛΙΑ’

3. Έγκριση ΑΠΕ του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019’.

4. Έγκριση ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ των έργων:
1. ‘ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ’
2. ‘ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΚΤΟΥΝΤΑ – ΒΑΤΟ – ΑΡΔΑΚΤΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ’.

5. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο ‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ ΑΕΞΤΕ’ Τ.Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ.

Δήμος Αγίου Βασιλείου | Δημαρχείο Σπηλίου, 740 53 Ρέθυμνο - Κρήτη, Ελλάδα. | Τηλ. 28320 22046 - 22888 :: Φαξ. 28320 22777 :: e-mail. dimoslam@otenet.gr | Copyright © Δήμος Αγίου Βασιλείου.

Κορυφή Desktop version